MENY

Highsoft


Highsoft er den verdsleiande leverandøren av JavaScript-verktøyet Highscharts, eit verktøy for visualisering av data på web. Løysinga vert nytta av webutviklarar i både små og store føretak verda over. Vi har hittil selt over 50 000 lisensar, og har over 75% av verdas største føretak på vår kundeliste. Kvar gong du ser eit diagram på ei webside, så er det gode sjansar for at det er vår teknologi som er i bruk.

Highcharts er eit solid, gjennomtesta produkt og er langt framme på universell utforming av diagram. Det dedikerte teamet vårt garanterer full funksjonalitet og problemfri bruk til kundane. Highcharts er anvendeleg, lett å bruke og har god dokumentasjon.

Selskapet har eit team på rundt 40 personar som jobbar med å utvikle, marknadsføre og selje Highcharts. I tillegg samarbeider vi med 15 personar i Black Label i Krakow som utviklar og utfører teknisk support for oss. Hovedkontoret våre ligg i Vik i Sogn, ei vakker bygd mellom fjord og fjell!Ekstern: highcharts.com
Lat att