MENY

Refsdal Kraftstasjon

Refsdal Kraftstasjon 1913 open for publikum

Tidspunkt: 11. august 2024, 13:00

Refsdal Kraftstasjon frå 1913 var den første kraftstasjonen i Vik. Stasjonen står fram som eit nærast komplett visningsanlegg med stasjonsbygning, røyrgate, inntaksdam og avlaupskanalar etter omfattande restaurering. I nærleiken ligg og anlegga til nye moderne kraftstasjonar. Produksjon av vasskraft skapar store verdiar i kommunen.


Lat att